1. Geranta tehnica pentru asigurarea exploatarii vagoanelor si acces liber pe infrastructura publica si privata in trafic intern si international. Include:

• Inscriere in parcul propriu
• Tratare avarii si reparatii in parcurs
• Gestiune piese de schimb (expeditii, repatrieri)
• Urmarire vagon in trafic (obtinere de date asupra locatiei si starii)
• Tratare deconturi

2. Management parc material rulant. Asigurare evidenta starii tehnice a parcului, a principalelor subansamble, evidenta scadentarului de reparatii, intretinere, a duratei de viata

3. Consultanta certificare servicii si produse sistem feroviar - ECM, IRIS, TSI subsistem material rulant.

4. In cooperare cu partenerii nostrii va oferim servicii de organizare si tutela al materialului rulant in vederea obtinerii omologarii de tip.

5. Contractare intretinere parc in scopul asigurarii disponibilitatii la transport.

6. Consultanta intretinere parc MR. Elaborare documentatie tehnica pentru efectuarea mentenantei preventive si corective. Caiete de sarcini reparatii planificate RK, RP, RC/DA, revizii recipient etc

7. Consultanta achizitii servicii feroviare. Elaborare conditii tehnico-economice de achizitie modernizari, RK, reparatii si revizii planificate, revizii tehnice intermediare, rebandajari etc.

8. Consultanta achizitii produse feroviare. Elaborare conditii tehnico-economice de achizitie MR nou si second-hand, subansamble si piese de schimb

9. Studii de fezabilitate pentru alegerea solutiilor economice de transport marfa.

10. Consultanta in vederea valorificarii eficienta a parcului detinut

11. Reprezentare in comisii tehnice

12. Asigurare de servicii de receptie tehnica pentru produse si servicii feroviare

13. Consultanta si reprezentare fata de autoritatea feroviara competenta la nivel national sau european in vederea autorizarii, certificarii, omlogarii sau agrementarii tehnice feroviare.

14. Vanzare dispozitive tracking pentru vehiculele de cale ferata.